Chính sách huỷ và hoàn tiền

Trường hợp bị hủy hợp đồng do dangkyvisa.com 

1. Nếu Dangkyvisa.com không thực hiện được hồ sơ cho khách hàng, Dangkyvisa.com sẽ báo ngay cho khách hàng biết và thanh toán lại cho khách hàng đã đóng tiền trong vòng ba (05) ngày kể từ lúc thông báo việc hủy bỏ bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
2. Dangkyvisa.com chịu mọi chi phí về dịch vụ mà Công ty đã đặt trước cho Quý khách như: đặc cọc book khách sạn, book vé máy bay, bảo hiểm du lịch…

Trường hợp chuyến đi bị hủy do khách hàng: 
1. Sau khi ký hợp đồng, nếu khách hàng vì bất cứ lý do gì không thể tiếp tục dịch vụ, khách hàng phải báo ngay cho dangkyvisa.com và chịu chi phí hủy bỏ như sau:

• Hủy sau 1 ngày: 50% tổng giá trị của dịch vụ.
• Hủy sau 2 đến 3 ngày: 80% tổng giá trị của dịch vụ.
• Hủy sau 4 ngày: 100% tổng giá trị của dịch vụ.

2. Việc thông báo hủy bỏ chuyến đi phải được thông báo trực tiếp với Dangkyvisa.com bằng văn bản email hoặc fax và phải được Dangkyvisa.com xác nhận. Trường hợp hủy bỏ bằng điện thoại sẽ không được chấp nhận.
3. Không hoàn lại tiền đối với những khách hàng bỏ dở dịch vụ giữa chừng.