Upload Image...

Miễn thị thực 5 năm

HỒ SƠ CẦN THIẾT XIN MIỄN THỊ THỰC 5 NĂM

I.Khái niệm và các loại giấy miễn thị thực 5 năm :

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài là vợ, chồng, con của công dân Việt Nam hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài được miễn thị thực nhập cảnh nếu có đủ các điều kiện:

 • Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ thay hộ chiếu nước ngoài (dưới đây gọi tắt là hộ chiếu) còn giá trị ít nhất 6 tháng kể từ ngày nhập cảnh. Trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài không có hộ chiếu thì phải có giấy tờ thường trú do nước ngoài cấp còn giá trị ít nhất 6 tháng kể từ ngày nhập cảnh.

 • Giấy miễn thị thực do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp

Các loại lưu trú  :

 • 1 tháng 1 lần (1 month – single entry) là thời hạn khách xin thêm 1 tháng kể từ ngày hết hạn

 • 3 tháng 1 lần (3 month – single entry) là sau thời gian hết hạn visa

 • 3 tháng nhiều lần (3 months – multiple entries) là sau thời gian hết hạn visa

 • 6 tháng nhiều lần (6 months – multiple entries) là sau thời gian hết hạn visa

Giấy miễn thị thực gồm 02 loại sau đây:

 • Loại dán: Giấy miễn thị thực được dán vào hộ chiếu nước ngoài của người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài dùng để nhập cảnh Việt Nam.

 • Loại sổ: Giấy miễn thị thực dành cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài chỉ có giấy thường trú do nước ngoài cấp và người sử dụng hộ chiếu của những nước, vùng lãnh thổ mà Việt Nam không có quan hệ ngoại giao

II.Các cửa khẩu xin visa VR ( tuỳ theo loại visa cần xin)

 • Cửa khẩu Tân Sơn Nhất

 • Cửa khẩu Mộc Bài

 • Cửa khẩu Cam Ranh

 • Cửa khẩu Đà Nẵng

 • Cửa khẩu Nậm Cân

 • Cửa khẩu Lao Bảo

 • Cửa khẩu Nội Bài

 • Cửa khẩu Hữu Nghị

 • Cửa khẩu Móng Cái

III.Hồ sơ cần thiết:

1.Hồ sơ xin Giấy miễn thị thực 5 năm cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài :

 • 01 tờ khai đề nghị cấp Giấy miễn thị thực

 • Hộ chiếu (Passport) nước ngoài, hoặc trường hợp không có hộ chiếu thì nộp giấy tờ cư trú do nước ngoài cấp như Re-entry Permit hoặc Green Card để thay thế, hộ chiếu hoặc giấy tờ cư trú phải còn giá trị ít nhất là 12 tháng.

 • Hai (02) ảnh (hình) màu, mới chụp, cỡ 4cm x6cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, không đeo kính màu, không đội mũ;

 • Giấy tờ chứng minh là người Việt Nam định cư ở nước ngoài

 • Giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam;

 • Bản sao hoặc bản trích lục Quyết định cho trở lại/ cho thôi quốc tịch Việt Nam;

 • Giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam;

 • Giấy khai sinh;

 • Thẻ cử tri mới nhất;

 • Hộ chiếu Việt Nam đã hết giá trị sử dụng (người có hộ chiếu Việt Nam còn giá trị sử dụng không thuộc đối tượng cấp Giấy miễn thị thực);

 • Giấy chứng minh nhân dân (còn hoặc đã hết giá trị);

 • Sổ hộ khẩu;

 • Sổ thông hành cấp trước 1975 hoặc Thẻ căn cước cấp trước 1975;

 • Tờ trích lục Bộ Giấy khai sanh cấp trước 1975;

 • Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp nếu trong đó có ghi người được cấp giấy tờ đó có quốc tịch gốc hoặc gốc Việt Nam.

Trong trường hợp không có các giấy tờ ở trên,người xin Giấy miễn có thể nộp một trong những giấy tờ sau:

 • Giấy bảo lãnh của Hội đoàn của người Việt Nam ở nước ngoài

 • Giấy bảo lãnh của công dân Việt Nam. Công dận Việt Nam bảo lãnh phải là người đang có quốc tịch Việt Nam, có hộ chiếu Việt Nam hoặc Giấy Chứng minh nhân dân Việt Nam còn giá trị.

2.Hồ sơ xin giấy miễn thị thực 5 năm cho người nước ngoài là vợ, chồng, con của công dân Việt Nam hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài :

 • 01 tờ khai đề nghị cấp Giấy miễn thị thực;

 • Hộ chiếu (Passport) nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế, phải còn giá trị ít nhất là 12 tháng;

 • Hai (02) ảnh (hình) màu, mới chụp, cỡ 4cm x6cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, không đeo kính màu, không đội mũ;

Một trong những giấy tờ chứng minh quan hệ vợ, chồng, con với người Việt Nam định cư ở nước ngoài sau đây :

 • Giấy đăng ký kết hôn;
      

 • Giấy khai sinh;
      

 • Giấy xác nhận quan hệ cha, mẹ, con;
      

 • Các giấy tờ khác có giá trị theo quy định của pháp luật Việt Nam;
      

 • Quyết định nuôi con nuôi.

IV.Thời hạn cấp Giấy miễn thị thực

 • Thời gian xử lý từ 5-7 ngày làm việc

 • Giấy miễn thị thực có thời hạn 5 năm năm hoặc ngắn hơn thời hạn hộ chiếu hoặc giấy tờ cư trú của nước ngoài 06 tháng

 

 

Vé máy bay quốc tế