Thông tin cần biết khi gia hạn visa nhập cảnh Việt Nam

I.Khi nào cần gia hạn visa ?
 • Khi người nước ngoài đã có được visa Việt Nam và đã nhập cảnh vào Việt Nam.

 • Thời hạn visa sắp hết hạn và không phạm tội

 • Người nước  ngoài nhập cảnh vào Việt Nam với từng mục đích khác nhau du lịch,đầu tư, công tác, lao động hay học tập sẽ có mỗi loại visa  thời hạn và được phép lưu trú tại Việt Nam trong một thời gian nhất định và theo nhu cầu của họ. 

 • Gia hạn visa 1 tháng,3 tháng 1 lần.Hoặc cấp mới lại visa để xuất nhập cảnh Việt Nam nhiều lần trong thời hạn 1 tháng,3 tháng nhiều lần,…

II.Điều kiện khi gia hạn visa
 • Hộ chiếu phải còn hạn và giá trị của visa ngắn hơn ít nhất 01 tháng so với thời hạn của hộ chiếu

 • Người nước ngoài (NNN) lưu trú tại Việt Nam phải có giấy hoặc sổ đăng ký tạm trú tại Công an phường, xã, thị trấn nơi người nước ngoài lưu trú.

 • Visa Việt Nam vẫn còn thời hạn

 • Có công ty tại Việt Nam bảo lãnh đối với visa công tác, làm việc, đầu tư

 • Không phạm tội trong thời gian lưu trú tại Việt Nam

III.Thời hạn và ký hiệu các loại visa Việt Nam cho người nước ngoài (viết tắt NNN)
 • Visa Việt Nam cấp cho người nước ngoài ký hiệu SQ có thời hạn không quá 30 ngày.

 • Visa Việt Nam ký hiệu HN, DL cấp cho người nước ngoài vào du lịch, tham gia hội  nghị có thời hạn không quá 03 tháng.

 • Visa Việt Nam ký hiệu VR cấp cho người nước ngoài vào Việt Nam với mục đích khác có thời hạn không quá 06 tháng.

 • Visa Việt Nam cấp cho người nước ngoài có ký hiệu NG1, NG2, NG3, NG4, LV1, LV2, DN, NN1, NN2, NN3, DH, PV1, PV2 và TT có thời hạn không quá 12 tháng.

 • Visa Việt Nam ký hiệu LĐ cấp cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam có thời hạn không quá 02 năm, có giấy phép lao động Việt Nam

 • Visa Việt Nam ký hiệu ĐT cấp cho người nước ngoài đến đầu tư có thời hạn không quá 05 năm.

 • Visa Việt Nam hết hạn, được xem xét cấp thị thực mới hoặc gia hạn visa tại Việt Nam

 • Thời hạn visa ngắn hơn thời hạn hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế ít nhất 30 ngày.

IV.Các loại visa Việt Nam cấp cho NNN và ký hiệu visa
 • Visa ký hiệu NG1 – Cấp cho thành viên đoàn khách mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ.

 • Visa ký hiệu NG2 – Cấp cho thành viên đoàn khách mời của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước; thành viên đoàn khách mời cùng cấp của Bộ trưởng và tương đương, Bí thư tỉnh ủy, Bí thư thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

 • Visa ký hiệu NG3 – Cấp cho thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế thuộc Liên hợp quốc, cơ quan đại diện tổ chức liên chính phủ và vợ, chồng, con dưới 18 tuổi, người giúp việc cùng đi theo nhiệm kỳ.

 • Visa ký hiệu NG4 – Cấp cho người vào làm việc với cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế thuộc Liên hợp quốc, cơ quan đại diện tổ chức liên chính phủ; người vào thăm thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế thuộc Liên hợp quốc, cơ quan đại diện tổ chức liên chính phủ.

 • Visa ký hiệu LV1 – Cấp cho người vào làm việc với các ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; tỉnh ủy, thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

 • Visa ký hiệu LV2 – Cấp cho người vào làm việc với các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

 • Visa ký hiệu ĐT – Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam.

 • Visa ký hiệu DN – Cấp cho người vào làm việc với doanh nghiệp tại Việt Nam.

 • Visa ký hiệu NN1 – Cấp cho người là Trưởng văn phòng đại diện, dự án của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

 • Visa ký hiệu NN2 – Cấp cho người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức kinh tế, văn hóa, tổ chức chuyên môn khác của nước ngoài tại Việt Nam.

 • Visa ký hiệu NN3 – Cấp cho người vào làm việc với tổ chức phi chính phủ nước ngoài, văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức kinh tế, văn hóa và tổ chức chuyên môn khác của nước ngoài tại Việt Nam.

 • Visa ký hiệu DH – Cấp cho người vào thực tập, học tập.

 • Visa ký hiệu HN – Cấp cho người vào dự hội nghị, hội thảo.

 • Visa ký hiệu PV1 – Cấp cho phóng viên, báo chí thường trú tại Việt Nam.

 • Visa ký hiệu PV2 – Cấp cho phóng viên, báo chí vào hoạt động ngắn hạn tại Việt Nam.

 • Visa ký hiệu LĐ – Cấp cho người vào lao động.

 • Visa ký hiệu DL – Cấp cho người vào du lịch.

 • Visa ký hiệu TT – Cấp cho người nước ngoài là vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của người nước ngoài được cấp thị thực ký hiệu LV1, LV2, ĐT, NN1, NN2, DH, PV1, LĐ hoặc người nước ngoài là cha, mẹ, vợ, chồng, con của công dân Việt Nam.

 • Visa ký hiệu VR – Cấp cho người vào thăm người thân hoặc với mục đích khác.

 • Visa ký hiệu SQ – Cấp cho các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 17 của Luật này.

V.Bảng giá khi gia hạn visa
 • Cấp thị thực có giá trị một lần: 45 USD

 • Cấp thị thực có giá trị nhiều lần có giá trị dưới 01 tháng: 65 USD

 • Cấp thị thực có giá trị nhiều lần có giá trị dưới 06 tháng: 95 USD

 • Cấp thị thực có giá trị nhiều lần có giá trị từ 06 tháng trở lên: 135 USD

 • Chuyển ngang giá trị thị thực, tạm trú từ hộ chiếu cũ đã hết giá trị sử dụng sang hộ chiếu mới: 15 USD